06 10735950 [email protected]

SONJA HOPMANS

Een nieuwe weg

Stagneert er iets in of tussen de organisatie(s), loopt het niet lekker op de werkvloer of worden mensen in hun context onvoldoende effectief geholpen? Is er een vraag of een probleem in het werk binnen het Sociaal en Jeugddomein? Dan onderzoek ik samen hoe we de condities kunnen scheppen om duurzame verandering te krijgen. We kijken op een andere manier en vinden logische antwoorden.

Om welke vraagstukken kan het gaan?

‘De bij ons aangesloten organisaties werken langs elkaar heen. Hoe komen we tot gezamenlijk gedragen visie en verantwoordelijkheid?’                           
‘Onze professionals werken onder grote druk, hoe kunnen we hen ondersteunen?’
‘We hebben behoefte aan rust, breed kijken en koers in crisissituaties. Leer ons op tijd en steeds opnieuw de juiste vragen met elkaar te stellen’
‘Onze medewerkers voelen zich niet veilig binnen het team. Wat is er nodig om vanuit vertrouwen met elkaar te werken? 

Mijn aanbod

De kwestie kan vaag of groot lijken, maar het vertaalt zich altijd naar de praktijk. Wat gebeurt er precies op de werkvloer? Waar loopt de professional tegenaan? Daarom neem ik alle lagen van het systeem mee in het proces, zodat er werkelijk verbinding is tussen bestuur, beleid en uitvoering. Die verbinding is soms vergeten, of nog onbekend. Het is de gedeelde visie.

De mogelijkheid tot veranderen ligt precies in die gedeelde visie. Wat is jullie basis? Waarom doen jullie, wat jullie doen? Dat onderzoeken we, brengen we samen in kaart. En daar vinden we de oplossingen die beklijven. Veranderingen die logisch en goed voelen. Veranderingen op één plek, waardoor allerlei andere processen mee veranderen. Alles komt op een natuurlijke manier in beweging

Waarvoor kun je bij mij terecht?

Organisaties en professionals, met name binnen het Sociaal en Jeugddomein, kunnen bij mij terecht voor intervisie, supervisie, teamcoaching en leersessies. Ik begeleid zowel groepen als individuele trajecten en altijd generaliserend naar het grotere geheel. Daarnaast ben ik deskundige op het gebied van conflictscheiding.

Ik nodig je van harte uit voor een oriënterend gesprek. Dan bespreken we het vraagstuk en maak ik een voorstel en offerte op maat.